Polityka prywatności

Zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej mantoniewska.pl oraz kontaktu telefonicznego jest Pracownia Psychologiczna Monika Antoniewska z siedzibą przy ul. Łepkowskiego 1/13 w Krakowie 31-423, NIP 5252279518, e-mail: kontakt@mantoniewska.pl.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii i psychoterapii. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym oferowania produktów i usług bezpośrednio – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • celów innych niż powyższe, pod warunkiem uzyskania od Ciebie wyraźnej zgody – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w następującej formie:
  • przy umówieniu terminu wizyty: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • w trakcie realizacji usługi: dane dotyczące Twojego stanu zdrowia.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Okres przechowywania Twoich danych:
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, co obejmuje czas do końca okresu przedawnienia roszczeń, który wynika z umowy. Przepisy prawne mogą wymagać od nas dłuższego przechowywania niektórych danych, w takim przypadku stosujemy się do tych wymogów.
  • Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz zgodę na ich przetwarzanie do tych celów.
 6. Przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.
 9. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem kontakt@mantoniewska.pl lub dzwoniąc na numer +48 605 657 872.
  Kraków, Monika Antoniewska Administrator Danych Osobowych